1. Administrationen

    by
    Comment
    Det meddeles hermed at forretningsfører Tony Sørensen skal træffes i åbningstiden på kontoret (eller pr. tlf.) fra kl. 9.00 – 14.00 alle dage undtagen onsdag, fra den 20. august til den 31. august. Herefter vil træffetiden være som vanligt alle dage.

Byggeforeningen af 1933 | Valdemar Sejrsvej 13 | 4300 Holbæk | Telefon 5943 2022 | Fax 5944 8222